Aktuální kurz:
  • EUR: 27.210 (30.09.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

povinnost nosit roušku ve všech uzavřených veřejných prostorech včetně pracovišť, kanceláří, provozoven, obchodů, restaurací apod.; výjimku tvoří zaměstnanci vykonávající práci trvale na jednom pracovním místě s rozestupy min. 2 metry; další výjimkou jsou zaměstnanci, kteří byly kvůli zátěži teplem zařazeni do kategorie prací 3 nebo 4; roušku si mohou sundat hosté v restauraci během konzumace
Podle něj budou muset začít evidovat tržby i podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze
Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a
V nejbližších dnech nabydou účinnosti oba tuzemské předpisy k unijnímu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů (adaptační zákon a doprovodný zákon).
Změna unijní legislativy s sebou přináší povinnost zaměstnance vybavit se na každou pracovní cestu do jiného členského státu EU potvrzením A1, které si v dostatečném předstihu vyžádá prostřednictvím zaměstnavatele.
V pondělí 8. dubna 2019 byla poslední možnost podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání. Finanční správa vybrala do pondělní půlnoci celkem 2 402 484 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 055 852 a právnické osoby 346 632 podání.
V účinnost vstoupila počátkem dubna také novela zákona o směnárenské činnosti. Novela zavádí:
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu.
Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila už koncem loňského roku, senátoři ho však vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy. Jenže s nimi neuspěli a zákon prošel tak, jak ho původně navrhovalo Ministerstvo financí.
Od 14. září 2019 nastanou důležité změny v oblasti online plateb.Transakce, které budou prováděné po internetu, čeká nově povinnost náročnějšího ověření platícího zákazníka.
Intrastat je statistický systém, sledující pohyb zboží u plátců DPH v rámci Evropské unie.
Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter.
Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ.
Termín podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 a také platba daně je nejpozději v pondělí 1. dubna 2019. Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení čtvrtek 2. května 2019.
Pozor na zneužívání telefonické komunikace při uzavírání smluv s poskytovateli služeb, nejčastěji v oblasti IT. Tyto případy již nepostihují jen bezmocné spotřebitele, stále častěji se obětmi stávají i firmy. Obchodník vám zavolá s nabídkou popsanou tak lákavě, že by ji nikdo neodmítl – zviditelnění vaší obchodní značky v internetovém prostředí, její zařazení do důležitých databází a vyhledávacích nástrojů, rozšíření zákaznické základny apod.
Podmětem pro uspořádání konference byla řada „hackerových“ útoků na počítačové sítě firem z našeho regionu. Podrobnosti naleznete v příloze.
Podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 by neměli zapomenout zejména poplatníci,
V neděli 13. května se několik desítek „dobroběžců“ sešlo při 4. benefičním běhu 2 míle pro Diakonii na podporu Diakonie ČCE – střediska CESTA Uherské Hradiště. Ve výzvách předcházejících běhu běžci a cyklisté spálili téměř milión kalorií.
Souhlas je pouze jedním z právních důvodů, jeho užití je omezeno zejména na případy, kdy nelze využívat ostatní důvody.
Proběhla soutěž o největší byrokratickou absurditu, která je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku a nezažádali o zasílání podkladů pro platbu e-mailem.
K čemu je dobré správní soudnictví a Nejvyšší správní soud –
Veškeré podnikatelské subjekty budou od 25. května tohoto roku povinny dodržovat standardy unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prvním krokem přípravy musí být interní analýza stavu (tzv. bezpečnostní audit) zahrnující přehled toho:
V Česku je plátcem DPH téměř každý šestý podnikatelský subjekt. Nejpočetnější skupinu plátců tvoří živnostníci a společnosti s ručením omezeným. Počet plátců DPH se zvýšil zejména po zavedení nové povinnosti, tzv. kontrolního hlášení.
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nově povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce zatím ještě bez poplatku.
Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte za uplynulý rok podat Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně.
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení nový návrh zákona o evidenci tržeb. V této novele se počítá například se zavedením tzv. offline režimu pro nejmenší podnikatele.
Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní.