Aktuální kurz:
  • EUR: 27.220 (23.10.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Účetní odpisy

Účetní odpisy

Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter.
Majetek se odepisuje postupně v průběhu jeho používání. Postupné odepisování může být stanovené např. ve vazbě na čas nebo na výkony.

Účetní odpisy majetku tak vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Toto opotřebení odborně odhadneme tak, aby zachycení v účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti. Stanovení účetních odpisů je v kompetenci účetní jednotky (na rozdíl od daňových odpisů, které se řídí zákonem o daních z příjmů).