Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

IFRS 15 neboli výnosy ze smluv se zákazníky. V čem přichází zásadní změna?
Současná sleva na dítě je 1 117 Kč měsíčně.
Poslanci schválili třetí sazbu DPH.
Nový zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících ponechává možnost prokázat oprávněnost užívání sídla předložením písemného souhlasu vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem ne starším než 3 měsíce, nově jde však pouze o alternativu k základnímu způsobu,
Nově lze do katastru nemovitostí zapsat nájemní právo.
Vládou nyní prochází daňový balíček, pro výdajový paušál, který by měl stanovit maximální hranici, a to 2 000 000 Kč.
Od 1.1.2015 bude minimální mzda o 700 Kč vyšší, tedy místo 8 500 Kč to bude částka 9 200 Kč.
Finanční správa se snaží usnadnit daňovým poplatníkům vyplňování a podávání daňových formulářů.
Daňové zvýhodnění produktů soukromého životního pojištění bude omezeno.
Ministerstvo financí vydalo v červenci stanovisko, které v žádném případě nepovoluje souběh funkcí člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem,
Nespolehlivý plátce významně porušuje povinnosti při správě DPH, což má negativní dopad na reálné inkaso daně či běžný chod správy, či vyrovnanou konkurenci na trhu.
Euregnia je zapojena do projektu centra Akropolis Genderové brýle.
Pomocnou ruku podá nová daňová sleva rodičům, kteří umisťují dítě předškolního věku do mateřské školky.
S.R.O. během tří dnů? Ano, od příštího roku to bude možné.
Státní správa bude moci sledovat tržby podnikatelů online
O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo v návaznosti na usnesení valné hromady a samo také provádí výplatu.
Jedná se o příspěvek, který by měl pomoci firmám v problémových období.
Dne 30.7.2014 Ústavní soud rozhodl o zrušení nemožnosti uplatňovat základní slevu na dani pro starobní důchodce, kteří k 1. lednu kalendářního měsíce pobírali starobní důchod.
Nová směrnice přináší novinku, která se týká kritérií pro zadání veřejné zakázky. Nalezneme ji v článku 67 Směrnice 2014/24/EU.
V roce 2014 mohou všichni zaměstnanci a podnikatelé, kteří neodečítají náklady paušálem, uplatnit daňové zvýhodnění na každé dítě ve výši 1 117 korun měsíčně.
Základní podmínka pro vyplacení zisku je tzv. test insolvence. Tedy společnost nesmí vyplatit zisk ani prostředky z vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek dle insolvenčního zákona.
Společně s rekodifikací soukromého práva, přichází i nový zákon o obchodních korporacích.
Změnu přináší novela zákona o spotřebních daních. Zemědělci budou mít nárok na vrácení části spotřební daně, a to:
Pro případ, že by valná hromada s.r.o. či a.s. neschválila smlouvu o výkonu funkce člena statutárního či kontrolního orgánu do 30. 6. t.r., stanoví zákon (§ 59 odst. 3 ZOK) nevyvratitelnou právní domněnku bezplatnosti výkonu této funkce po uvedeném datu.
Novinkou letošního roku je novela, která dává daňovým poplatníkům možnost snížení základu daně formou nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání.
Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích s sebou přinesly zpřísnění a omezení volnosti obchodního zastoupení jednatele s.r.o. nebo člena představenstva a.s.; na základě jim udělené plné moci. Toto zastoupení se může týkat pouze určitých, tedy jedmotlivých a obsahově vymezených právních úkonů.
Daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky,
V měsíci květnu, konkrétně 13.5. ve Zlíně a 15.5. v Uherském Hradišti, se uskuteční workshop na téma Jak efektivněji podnikat a ušetřit pomocí outsourcingu, neboli zajišťování služeb dodavatelskou cestou
Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2014 jsou u hodinové mzdy 50,60 Kč, u měsíční mzdy 8.500 Kč.
Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu.