Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

Doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb byla přijata i novela zákona o daních
V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016
Zavádí se možnost tzv. nápravných opatření (self-cleaning), kdy zájemce o zakázku, který nesplňuje základní způsobilost dle zákona (např. má nedoplatky na pojistném),
Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu.
Finanční instituce budou povinně sdílet vybrané informace o účtech fyzických (případně i právnických osob) a vlastníků tzv. pasivních entit, a to již za rok 2016.
Nařízením vlády č. 296/2016 ze dne 31.8.2016 došlo k doplnění služeb, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti o vybrané služby elektonických komunikací.
Poslanci a senátoři zpřísnili zákon o prokazování původu majetku.
Náhrada mzdy v nemoci, kterou zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel, bude nadále poskytována až od 4.dne pracovní neschopnosti.
Minimální měsíční zálohy u zdravotního pojištění se v roce 2017 zvýší
Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen.
Dodávky malého rozsahu v hodnotě do 2.000.000,- Kč (u stavebních do 6.000.000,- Kč) nepodléhají zákonným pravidlům o veřejných zakázkách; pravidla výběru dodavatele si stanoví sám zadavatel při zohlednění zásady rovnosti, transparentnosti a ceny obvyklé.
Daň z nabytí nemovitosti platí od 1.listopadu namísto prodejců kupující, což s sebou přináší hned několik zásadních změn.
Finanční správa letos ke konci září přijala celkově 2,35 milionu kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH). Z toho přišlo finančním úřadům téměř 114 tisíc hlášení po termínu.
Navrhovanou hranici důchodového věku 65 let tak dosáhnou dle současné legislativní úpravy muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem v roce 2030.
Minimální mzda stoupne od 1. ledna na 11 tisíc korun měsíčně, o navýšení o 1100 korun rozhodla na základě dohody se sociálními partnery vláda.
Od 1. července 2016 mají občané možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR na 981 pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTy.
Dochází ke zvýšení tlaku finanční správy na daňové poplatníky.
Dne 1. října 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s deklarovaným cílem zjednodušení a zlevnění zadávacího procesu.
Nových a především vyšších slev na děti se dočkají rodiče, kteří mají dvě, tři a více dětí.
Daňový bonus se zpřísní. Vyplácen je lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do záporné hodnoty.
Zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce.
Praha, 29. srpna 2016 – Ministr financí Andrej Babiš dnes oznámil, že se elektronizace tržeb nebude v první fázi týkat stánkového prodeje občerstvení.
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Vás srdečně zve na Svatojánský taneční večer dne 24. června 2016 od 19 hodin.
Dnem 7. června nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. rušící soudní poplatek při prvozápisu tzv. jednoduché s.r.o. do obchodního rejstříku u notáře a snižující celkovou odměnu notáři na nejvýše 3.300,- Kč.
Dotace je poskytována na: externí vzdělávací aktivity, interního lektora a mzdový příspěvek.
Jestliže vám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2015 zpracovává daňový poradce,
1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona o DPH, kerá se týká elektronické formy podání.
Od příštího roku přichází v platnost otcovská dovolená tzn., že tatínkové si budou moci vzít po narození potomka týdenní dovolenou.