Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

V dubnu byste neměli zapomenout na tyto termíny:
Podnikatelé dodávající své zboží či služby koncovým spotřebitelům mají nově povinnost informovat zákazníky o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
Finanční instituce (včetně některých svěřeneckých fondů) budou povinny sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech.
Po podání daňového přiznání a schválení hospodaření společnosti valnou hromadou, bude vaším dalším krokem zveřejnění účetní závěrky.
Od 24. dubna do 24. května bude Finanční správa rozesílat daňové složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí.
Novela zákona o sociálních službách přinese zvýšení příspěvku na péči poprvé od roku 2007.
Jste-li živnostník nezapomeňte, že nejpozději do 2. května je povinnost odeslat zdravotní pojišťovně a ČSSZ přehledy
Nástroj pro boj proti daňový únikům byl podepsán hlavou státu a nabyde účinnosti dne 1. prosince 2016.
V březnu se blíží tyto daňové termíny:
Od 1. března 2016 budete moci zaplatit formou hotovostní složenky některé daně na poště zdarma.
Je tu pomyslná hranice v kalendářním roce,
I po uplynutí 2leté lhůty stanovené zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) k podřízení se tomuto zákonu mohou společnosti nadále přijímat rozhodnutí o podřízení se,
Tento rok se připravuje nový institut nespolehlivých osob.
V souvislosti s podáváním kontrolních hlášení k DPH upozorňujeme na to,
Elektronické podpisy v roce 2016 končí, nahradí je tzv. Elektronická identita.
V únoru byl poslaneckou sněmovní schválen jeden z nástrojů v boji proti daňovým úniků,
Zakladatelé s.r.o. by nemuseli vždy hradit 6 000 Kč za zápis do rejstříku.
Novela (378/2015 Sb.) zákona o ochraně spotřebitele poprvé výslovně stanoví,
Ministerstvo financí a Česká národní banka (ČNB) podala návrh na zřízení registru centrálního evidence účtů.
V únoru byste neměli zapomenout podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016.
Protože se blíží podání daňového přiznání za rok 2015 máme tu výčet slev na dani, které si můžete uplatnit.
Plnění osvobozená od nároku na odpočet daně u nemovitých věcí jsou od roku 2016: - dodání nemovité věci (§ 56) - nájem nemovité věci (§ 56a)
Podmínky: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší jak 25 - zaměstnanec = pracovní poměr na základě pracovní smlouvy
Na základě předepsané XML struktury kontrolního hlášení se v případě evidenčního čísla daňového dokladu jedná o textový řetězec,
Finanční správa zveřejnila několik dalších pomůcek, jak správně podat kontrolní hlášení.
Všichni plátci DPH musí od 1.1.2016 podávat přiznání elektronicky.
Leden je důležitý měsíc pro podání daňových přiznání za silniční daň a daň z nemovitých věcí.
V roce 2016 si zaměstnaci, kteří budou vyslaní na pracovní cestu polepší na tuzemském stravném. Také se mění náhrada u osobních aut a průměrná cena pohonných hmot.
Zákon č. 378/2015 Sb. nově zakotvuje právo spotřebitele na mimosoudní řešení jakéhokoli sporu s podnikatelem (např. o kvalitu dodaného zboží či poskytnutých služeb), mimo oblast vzdělávání a zdravotnictví.