Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality

e-Aktuality

Novinkou je, že předmětem daně není rozestavěná stavba jako taková, ale pouze stavba hotová a užívaná. Osvobozené jsou stavby a jednotky, které získávají energie z biomasy.
Aktiva celkem se doteď brala jako jako aktiva brutto (vstupní cena),
Od 1.1.2016 jsou zrušeny zřizovací výdaje z kategorie nehmotného majetku dle § 32a Zákona o dani z příjmu.
Režim přenesené daňové povinnosti se v novém roce rozšíří o následující novinky, a to:
Dne 30. listopadu na 5. Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje obhájila Ing. Ivona Huňková post předsedy představenstva a stala se předsedkyní KHK ZK na další 3 roky.
Kontrolní hlášení k DPH bude platit od 1.1.2016 - POZOR, bude se podávat měsíčně, a to platí i pro čtvrtletní plátce. Více informací na info@euregnia.cz
Blíží se Vánoce a s nimi i různé dary. Pokud jste firma či organizace, která chce podpořit neziskovou organizaci musí, to být darování, nikoliv sponzoring.
Start elektronické evidence tržeb (EET) se opět odkládá.
Nejpozději do 1. 1. 2016 jsou spolky povinny přizpůsobit svůj název, aby vyhovoval následujícím požadavkům:
Rok 2016 přinese několik změn týkajících se výše čistého rodinného příjmu, a to konkrétně:
V roce 2016 půjde nově daň z nemovitých věcí zaplatit tímto způsobem, avšak jen za předpokladu, že jste fyzická osoba a bylo Vám přiděleno spojovací číslo.
Od nového roku se opět do zákona o účetnictví vrací peněžní deník.
Na počátku roku 2016 budou účastníci II. pilíře informováni o zrušení důchodového pojištění. Možností zrušení bude hned několik:
Doposud nejednotná pravidla ukončení dohod (DPP, DPČ) byla sjednocena tak, že nyní lze ukončit buď dohodou ke sjednanému dni,
Nově je v zákoníku práce výslovně zakotven nárok na odškodnění i zaměstnanci konajícímu práci na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).
Nově bude pro vznik nároku rozhodné, zda uchazeč o zaměstnání má uzavřen nějaký pracovněprávní vztah splňující podmínky nekolidujícího zaměstnání.
Poplatník, který bude vést jednoduché účetnictví si bude moci uplatnit jako daňový výdaj tvorbu rezerv dle § 3.
Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví.
Správce daně bude komunikovat s daňovým subjektem pomocí datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu.
V zákoně o dani z nemovitých věcí se od 1.1.2016 změní úprava o vzniku a vymezení předmětu daně ze staveb a pozemků.
V pořadí již deváté dětské Hallowenské radovánky připravila, na neděli 25. října 2015, daňová a účetní společnost Euregnia. Letos jsme poprvé tuto akci zpřístupnili široké veřejnosti a velmi mile nás překvapil počet účastníků, který se pohyboval okolo 120 dětí s doprovodem.
Srdečně Vás zveme na další ročník Halloweenu, který se uskuteční poslední říjnovou neděli tj. 25.10.2015 v areálu Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi od 14 hodin. Moc se na Vás těšíme!
Připravované „prorodinné“ novinky
Ústavní soud svým nedávným rozsudkem 3512/11 odmítl častou podnikatelskou praxi, kdy dodavatel vtělí smluvní pokutu do svých všeobecných obchodních podmínek a tyto nechá podepsat spotřebiteli na důkaz, že se s podmínkami seznámil.
Novela, která je účinná od 1.10.2015 přináší řadu změn.
Od 1. října 2015 nabývá účinnosti novela o zaměstnanosti, která zavádí příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti
Zdravotní pojišťovnu lze změnit od letošního září ve dvou termínech.
První setkání se uskutečnilo v Uherském Hradišti dne 7.7.2015, na pozvání předsedkyně KHK ZK Ing. Ivony Huňkové.
Tento nástroj, v praxi jeden z nejdůležitějších zajišťovacích prostředků při rozsáhlejším úvěrování, doznal při rekodifikaci zásadních změn:
Od 1.1.2016 bude platit novela zákona o účetnictví, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.