Aktuální kurz:
  • EUR: 26.020 (21.07.2017)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality

e-Aktuality

Slovácké léto je sportovně kulturní událost s bohatým doprovodným programem, která se tradičně odehrává na začátku letních prázdnin (letos v termínu 30.6.-9.7.2017) přímo v historickém centru Uherského Hradiště.
Počínaje rokem 2018 by měli mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů.
Senátoři schválili novelu, která nezaměstnaným zakazuje přivydělávat si na dohodu o provedení práce.
Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 64/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna schválila novelu, která zvýší nemocenskou dávku dlouhodobě nemocným.
Po 29. květnu 2017 již Češi začali vydělávat na sebe.
Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.
Pod 4,5 procenta poklesla v dubnu nezaměstnanost v České republice. Bez práce je pouze 327 tisíc lidí, o téměř 88 tisíc méně než loni na jaře.
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně,
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby,
Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce.
Cílem kontroly zaměřené na DPH u elektronických obchodů bude mimo jiné posoudit,
Za necelé tři měsíce vyprší lhůta, po kterou lze zdanit korunové dluhopisy nakoupené v roce 2013.
PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.
Podáním přehledu, Vaše povinnosti nekončí:
Bankovní rada České národní banky na mimořádném zasedání 6. dubna 2017 ukončila s okamžitou platností kurzový závazek,
Připravuje se nová kniha Historie a současnost podnikání v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, na které se Euregnia podílí. Vyjde na podzim 2017.
Euregnia organizuje v Uherském Hradišti jedinečnou akci – Kulatý stůl FINTECH. Určeno pro znalce elektronické identity, Bitcoinů atd. Jste zváni.
V neděli 4.3.2017 oslavil Akropolis Uherské Hradiště na Klubu kultury v Uh.Hradišti 10 let existence. V programu vystoupilo 400 dětí od miniškolky po dospělé. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.
Nařízením vlády č. 363/2016 Sb. dochází k zavedení letního času.
1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
Vláda schválila návrh ministra spravedlnosti na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků,
Od roku 2017 se u exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč.
Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.