Aktuální kurz:
  • EUR: 26.435 (26.05.2017)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality

e-Aktuality

Pod 4,5 procenta poklesla v dubnu nezaměstnanost v České republice. Bez práce je pouze 327 tisíc lidí, o téměř 88 tisíc méně než loni na jaře.
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně,
Na institut nespolehlivého plátce už jsme si zvykli a nyní budeme mít v zákoně o DPH také institut nespolehlivé osoby,
Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce.
Cílem kontroly zaměřené na DPH u elektronických obchodů bude mimo jiné posoudit,
Za necelé tři měsíce vyprší lhůta, po kterou lze zdanit korunové dluhopisy nakoupené v roce 2013.
PES umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek.
Podáním přehledu, Vaše povinnosti nekončí:
Bankovní rada České národní banky na mimořádném zasedání 6. dubna 2017 ukončila s okamžitou platností kurzový závazek,
Připravuje se nová kniha Historie a současnost podnikání v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, na které se Euregnia podílí. Vyjde na podzim 2017.
Euregnia organizuje v Uherském Hradišti jedinečnou akci – Kulatý stůl FINTECH. Určeno pro znalce elektronické identity, Bitcoinů atd. Jste zváni.
V neděli 4.3.2017 oslavil Akropolis Uherské Hradiště na Klubu kultury v Uh.Hradišti 10 let existence. V programu vystoupilo 400 dětí od miniškolky po dospělé. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.
Nařízením vlády č. 363/2016 Sb. dochází k zavedení letního času.
1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
Vláda schválila návrh ministra spravedlnosti na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků,
Od roku 2017 se u exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč.
Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 169 dní, tedy stejně jako loni.
Na černé listině nespolehlivých plátců skončí nově každý, kdo dluží na DPH za poslední 3 měsíce více jak 500tis Kč
Zaručená mzda je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017
Za zdaňovací období 2016 se použije dosavadní úprava, tj. bez možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě a limit výdajů:
která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :
Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016.
Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb.