Aktuální kurz:
  • EUR: 26.905 (01.10.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Bezplatný prvozápis s.r.o.

Bezplatný prvozápis s.r.o.

Zakladatelé s.r.o. by nemuseli vždy hradit 6 000 Kč za zápis do rejstříku.

Výjimka z poplatkové povinnosti se bude vztahovat na případy, kdy první zápis do obchodního rejstříku provede notář na základě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání, který sám sepsal. Zakladatelské právní jednání nadto musí být stručné, může obsahovat jen zákonem stanovené povinné náležitosti. Zároveň je třeba splnit podmínku splacení vkladové povinnosti v penězích. Další úsporu společníků pak má představovat snížení minimální výše odměny notáre za sepsání zakladateslkého právního jednání na čásktu dva tisíce korun .