Aktuální kurz:
  • EUR: 25.700 (15.02.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Blíží se konečný termín pro schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů, jejich mezd a mezd osob jim blízkých

Pro případ, že by valná hromada s.r.o. či a.s. neschválila smlouvu o výkonu funkce člena statutárního či kontrolního orgánu do 30. 6. t.r., stanoví zákon (§ 59 odst. 3 ZOK) nevyvratitelnou právní domněnku bezplatnosti výkonu této funkce po uvedeném datu.

V a.s. se musí ke smlouvám navíc vyjádřit i dozorčí rada. Vedle povinných náležitostí smlouvy (jde zejména o vymezení všech složek základních i zvláštních odměn včetně případného věcného plnění) je vhodné v ní upravit i některé další otázky (nemocenská, dovolená, odstupné...)

Stejným postupem musí být schváleny i pracovní či jiné smlouvy, na jejímž základě je členu orgánu či osobě jemu blízké poskytována mzda či jiné plnění.