Aktuální kurz:
  • EUR: 25.535 (06.12.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Centrální evidence účtů

Ministerstvo financí a Česká národní banka (ČNB) podala návrh na zřízení registru centrálního evidence účtů.

Tento návrh byl vládou schválen. Registr bude spravovat ČNB. Jeho obsahem bude výpis všech existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních záložen. Evidence nebude sloužit jako přehled o pohybech a zůstatcích na účtech klientů, bude mít jenom informační charakter - existence účtů.