Aktuální kurz:
  • EUR: 26.670 (01.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Cestovní náhrady ro rok 2014

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně
  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč

  • u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

 

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:

  • a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  • b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

  • c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

  • a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

  • b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

  • c) 36,00 Kč u motorové nafty