Aktuální kurz:
  • EUR: 26.590 (05.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Daň z nemovitých věcí – novinky od 2015

Od 5. února 2015 se změnily průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb..

To, ale není důvod pro podávání nového daňového přiznání – správce daně je povinnen započíst tuto změnu do nové daňové povinnosti a sdělit její výši poplatníkovi. Pro podání daňového přiznání se použije klasicky vzor č. 14, změna nastává v řádku č. 113, který se nemusí vyplňovat.