Aktuální kurz:
  • EUR: 26.280 (07.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Dary neziskovým organizacím

Dary neziskovým organizacím

Blíží se Vánoce a s nimi i různé dary. Pokud jste firma či organizace, která chce podpořit neziskovou organizaci musí, to být darování, nikoliv sponzoring.

Dárce na rozdíl od sponzora podporuje činnost organizace, aniž by mu z ní plynuly výhody. Dárci si mohou o tento dar snížit základ daně díky odčitatelné položce.

  1. Právnické osoby (PO) mají nárok uplatnit odčitatelnou položku, jestliže hodnota jednoho daru
    (či všech darů v organizaci) bude alespoň 2 000 Kč. Základ daně může snížit max. o 5 % základu daně.

  2. Fyzické osoby (FO) mohou odečíst hodnotu daru ze základu daně, pokud je celková hodnota daru vyšší než 2 % základu daně poplatníka, nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze u fyzických osob odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.