Aktuální kurz:
  • EUR: 27.595 (06.04.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

DPH u nemovitostí od roku 2016

Plnění osvobozená od nároku na odpočet daně u nemovitých věcí jsou od roku 2016: - dodání nemovité věci (§ 56) - nájem nemovité věci (§ 56a)

Naopak se ruší převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení
s účinností od 1.1.2016. 
 

V zákoně o DPH jsou tzv. vybrané nemovité věci tzn.:

  • stavba pevně spojená se zemí

  • jednotka

  • inženýřská síť

  • pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením

  • právo stavby jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí

 

Dodání výše uvedených nemovitých věcí je osvobozeno od daně po uplytnutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby. Stavby, které byly postaveny do konce roku 2012 jsou osvobozeny po 3 letech. Od DPH je osvobozen také nájem nemovitých věcí s výjimkou krátkodobého nájmu netrvajícího déle než 48 hodin.