Aktuální kurz:
  • EUR: 26.185 (10.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Elektronická podání v zákoně o DPH!

Elektronická podání v zákoně o DPH!

1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona o DPH, kerá se týká elektronické formy podání.

Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení nebo přihláška k registraci DPH a oznámení změny registračních údajů lze podat pouze datovou zprávou, tj. elektronicky. A to v předepsaném formátu xml nebo v předepsané struktuře zveřejněné správcem daně. Pokud bude podání podáno v jiné než předepsané formě, je neúčinné tj. jako by nebyla datová zpráva vůbec učiněna. Toto platí i v případě, kdy bude podání učiněno v listinné podobě a mělo už být podáno elektronicky.