Aktuální kurz:
  • EUR: 25.985 (16.11.2018)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality > Článek

Elektronické podání a daňová informační schránka

Daňový subjekt, který má zpřístupněnou datovou schránku, nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky,

protože mu byla zřízena v zákonné lhůtě z moci úřední. Nahlížet do daňové informační schránky může na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné dle správcem daně.