Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut

ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.