Aktuální kurz:
  • EUR: 25.160 (23.01.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Individuální prominutí penále či úroku od 2015

Od 1.1.2015 může FÚ prominout vzniklé vybrané sankce např. penále, úrok z prodlení, úrok z posečkané částky daně.

Za předpokladu, že bude uhrazena daň, která se sankce týká. Prominout lze až 75 % penále a až 100 % úroku. O prominutí lze požádat za poplatek ve výši 1 000 Kč.