Aktuální kurz:
  • EUR: 25.895 (19.09.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Informace GFŘ – k ručení za nezaplacenou daň

Generální finanční ředitelství vydalo informaci o tom, že správci daně nebudou do 31. prosince 2013 vyzývat k úhradě nedoplatku na DPH ručitele, u kterého ručení vznikne v
souvislosti s úhradou platby za zdanitelné plnění na jiný účet, než je účet poskytovatele plnění zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup.