Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Nárok na důchod vzniká dosaženým věkem, ale také tzv. „odpracovanými“ roky.

IOLDP slouží k tomu, aby mohl zaměstnanec řešit svou situaci včas, pokud by mu některé z potřebných údajů chyběly (tzn. zaměstnavatel by nesplnil svou povinnost a nenahlásil tyto údaje). Jednou za kalendářní rok lze požádat
o vyhotovení IOLDP ČSSZ, která má na jeho vyhotovení 90 dnů od doručení této žádosti.