Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Klamavé opomenutí

Novela (378/2015 Sb.) zákona o ochraně spotřebitele poprvé výslovně stanoví,

že obchodní praktika může být považována za klamavou i z důvodu nekonání, kdy prodávající opomenul uvést podstatné skutečnosti, které v dané souvislosti spotřebitel potřeboval pro rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak nebyl uskutečnil. Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné skutečnosti zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem, a dokonce i když neuvede svůj obchodní záměr, není-li patrný ze souvislostí.