Aktuální kurz:
  • EUR: 24.960 (19.02.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Kontrolní hlášení – POZOR na evidenční číslo daňového dokladu!

Na základě předepsané XML struktury kontrolního hlášení se v případě evidenčního čísla daňového dokladu jedná o textový řetězec,

který může nabývat až 60 znaků, přičemž užití speciálních znaků (mezery, lomítka, pomlčky apod.) není vyloučeno. V rámci analýzy dat z kontrolních hlášení budou vyhodnocovány pouze alfanumerické znaky bez ohledu na případné uvedení speciálních symbolů. Podstatné proto je, aby odběratel zachytil, respektive vykázal v položce „ev. číslo daňového dokladu“ veškeré alfanumerické znaky v pořadí, ve kterém jej uvedl dodavatel na dokladu.