Aktuální kurz:
  • EUR: 25.785 (22.08.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Levnější zakládání tzv. jednoduchých s.r.o.

Dnem 7. června nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. rušící soudní poplatek při prvozápisu tzv. jednoduché s.r.o. do obchodního rejstříku u notáře a snižující celkovou odměnu notáři na nejvýše 3.300,- Kč.

Jednoduchou s.r.o. je taková společnost, jejíž zakladatelský dokument bude obsahovat pouze skutečnosti výslovně předepsané zákonem, jimiž jsou: firma, sídlo, předmět podnikání, určení společníků a jejich podílů a vkladů, výše základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání, určení prvních jednatelů, vkladová povinnost a určení správce vkladů. Druhou podmínkou zlevnění je, že vklady budou pouze peněžité a budou v okamžiku zápisu plně splaceny. Založení s.r.o. na habartova@euregnia.cz