Aktuální kurz:
  • EUR: 26.280 (07.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Lhůty pro podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob/právnických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2016 je do 3. 4. 2017.

Jde-li o poplatníka, který má
zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (letos připadá termín na 3. 7. 2017). To platí jen v případě, že je příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně do 3. 4. 2017.