Aktuální kurz:
  • EUR: 26.590 (05.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013

Přiznání k dani z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období roku 2013 musí být podáno nejpozději do 1.4.2014

V případě poplatníka, jehož přiznání k dani z příjmů za rok 2013 zpracovává a předkládá poradce, musí být toto daňové přiznání podáno nejpozději do 1.7.2014, přičemž v tomto případě musí být nejpozději do 1.4.2014 podána správci daně příslušná plná moc k zastupování.