Aktuální kurz:
 • EUR: 26.670 (01.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Na co si dát u kontrolního hlášení pozor

Správce daně bude komunikovat s daňovým subjektem pomocí datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Pokud nevlastníte datovou schránku, budou vám zasílany výzvy na mail, avšak za den doručení se považuje den odeslání e-mailu správcem daně.

 

U kontrolního hlášení (KH) se zavádí 5ti denní lhůta pro podání následného KH, a to i za předpokladu, že budete správcem daně vyzván datovou schránkou nebo e-mailem. Při reakci na výzvu se jedná
o
5 kalendářních dnů. Oproti tomu při podání následného KH je to 5 pracovních dnů.

 

 

 

Evidenční číslo, které stanovil dodavatel musí být uvedeno se všemi znaky (číslice i písmena) na obou stranách tj. dodavatel i odběratel.

 

 

 

Sankce za nepodání KH:

 

 

 

 • 1 000 Kč – KH bude podáno až po lhůtě (25 dnů po skončení kalendářního měsíce)

   • právnické osoby= platí pro všechny, bez ohledu na to, zda jsou měsíční nebo kvartální plátci

   • fyzické osoby = podávají KH dle toho jestli jsou měsíční nebo kvartální plátci

 • 10 000 Kč – v náhradní lhůtě, na výzvu správce daně

 • 30 000 Kč - daňový subjekt nereaguje na výzvu od správce daně (na tuto výzvu je povinnen
  do 5ti dnů od oznámení reagovat, prostřednictvím následného KH)