Aktuální kurz:
  • EUR: 26.670 (01.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč

Doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb byla přijata i novela zákona o daních

z příjmů, která pro fyzické osoby zavádí novou slevu na dani.

 Sleva na dani je včleněna do nového paragrafu, konkrétně § 35bc. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.