Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Nájemní právo v katastru nemovitostí

Nově lze do katastru nemovitostí zapsat nájemní právo.

Nový Občanský Zákoník nestanovuje listinu, na základě které se tento institut zapisuje do katastru. To však jde zapsat jen za předpokladu, že souhlasí jak pronajímatel, tak i nájemce, a to podle prohlášení obsahující všechny náležitosti. Je možno, že se nemusí jednat o samostatný dokument – může být zahrnut přímo v nájemní smlově. Proč je pro nájemce tento institut důležitý? Protože jednoduše a věrohodně prokazuje existenci nájemního vztahu k určité nemovitosti. Není však povinný.