Aktuální kurz:
  • EUR: 25.755 (18.12.2018)

Facebook link
EUREGNIA.cz > Odborné informace > e-Aktuality > Článek

Navrácení peněžního deníku a jednoduchého účetnictví

Od nového roku se opět do zákona o účetnictví vrací peněžní deník.

Stejně jako v minulých letech se do něj budou zapisovat peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené
a průběžné položky. 
 

Novela zákona zavádí od počátku roku 2016 možnost účtování opět v soustavě jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví je upraveno v § 13 b. Tímto účetnictvím se mohou řídit spolky, církve či honební společenstva aj. (upraveno v § 1 f), a musí splňovat kritéria: neplátce DPH, hodnota majetku a příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč.