Aktuální kurz:
  • EUR: 27.595 (06.04.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Nová povinnost ve spotřebitelském právu pro podnikatele

Podnikatelé dodávající své zboží či služby koncovým spotřebitelům mají nově povinnost informovat zákazníky o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

(tímto subjektem je nejčastěji Česká obchodní inspekce, případně regulátoři příslušného odvětví, např. energetiky) a uvést webovou adresu takového subjektu. Tyto informace musí být uvedeny jak ve všeobecných obchodních podmínkách, tak i na webu podnikatelů, a v případě zamítnutí reklamace zákazníka musí mu být poskytnuty ještě jednou, tentokrát
v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat. Za porušení uvedených povinností hrozí podnikateli sankce
až do výše 1.000.000,- Kč.