Aktuální kurz:
  • EUR: 26.670 (01.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Nově lze na FÚ požádat o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Poplatník, který si o tuto službu na FÚ zažádá, obdrží každoročně před splatností první splátky daně

jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy bude mít kompletní informace s údaji pro placení daně ve formátu PDF.

O zasílání údajů pro placení daně lze požádat pouze na jednu e-mailovou adresu.

Služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.