Aktuální kurz:
  • EUR: 26.670 (01.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Novela obč zákoníku č. 460/2016 Sb.,

která právě nabyla účinnosti, přináší mj. tyto změny :
  • Spolky vzniklé před rokem 2014 již nejsou povinny změnit svůj název dle pravidel nového občanského zákoníku.

  • Svěřenské fondy se budou zapisovat do veřejného rejstříku.

  • Spolumajitel věci se může vzdát svého předkupního práva k ní i s účinky pro své právní nástupce; u nemovitostí se toto vzdání práva zapíše do katastru.

  • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se rozšiřuje též na některé smlouvy o ubytování a dopravě.