Aktuální kurz:
  • EUR: 25.145 (17.01.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Novinky v zadávání veřejných zakázek

Nová směrnice přináší novinku, která se týká kritérií pro zadání veřejné zakázky. Nalezneme ji v článku 67 Směrnice 2014/24/EU.

Jedná se o kritérium ekonomické výhodnosti pro zadávání veřejné zakázky. Toto nové kritérium znamená nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou podle kritérií, která zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

V článku 53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Se píše, že zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku podle hospodářský nejvýhodnější nabídky, anebo nejnižší ceny. Tato možnost zadání zakázky dle nejnižší nabídkové ceny již není ve Směrnici 2014/24/EU uvedena.