Aktuální kurz:
  • EUR: 24.960 (19.02.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Nový institut: nespolehlivá osoba

Tento rok se připravuje nový institut nespolehlivých osob.

Vznikne i tzv. „blacklist“. Naproti tomu nespolehlivou osobou se bude moci stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která není plátcem daně, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Tento statut Vám může udělit správce daně nebo zákon.Tohoto statutu se už nepůjde tak jednoduše zbavit, jako tomu je u nespolehlivého plátce. Norma by měla být účinná od roku 2017.