Aktuální kurz:
  • EUR: 26.905 (01.10.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Nový judikát Nejvyššího soudu

Nový judikát Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud judikoval pod sp. zn 29 Cdo 3919/2014, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není neplatná, není-li pochyb o tom, kdo plnou moc udělil.

Ve své tiskové zprávě zároveň NS uvedl, že v praxi to znamená, že je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které samo musí mít formu notářského zápisu, postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem. Výslovně byl tento závěr vztažen na zmocnění udělované k založení nové s.r.o. zástupcem, kterému tak již postačí vystavit plnou moc s úředně ověřeným podpisem namísto dosavadní povinné formy notářského zápisu.