Aktuální kurz:
  • EUR: 26.690 (10.07.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

MPSV k obavám poskytovatelů sděluje následující:
  • Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb.

  • Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací.

  • Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.