Aktuální kurz:
  • EUR: 27.210 (30.09.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Od ledna 2014 pozor na platby na neregistrovaný účet plátce

Od ledna 2014 pozor na platby na neregistrovaný účet plátce

Finanční správa upozorňuje, že od 1. 1. 2014 bude ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu dle platné a účinné úpravy v této době.

Znamená to, že pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.