Aktuální kurz:
  • EUR: 26.590 (05.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Podpora odborného vzdělávání v zákoně o daních z příjmů

Novinkou letošního roku je novela, která dává daňovým poplatníkům možnost snížení základu daně formou nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání.

Nový daňový odpočet se vypočítá jako součet nákladů vynaložených daňovým poplatníkem na pořízení majetku užívajého pro odborné vzdělávání a nákladů vynaložených na žáka nebo studenta.

 

Odpočet se vztahuje na daňové poplatníky, kteří na svém pracovišti poskytují vzdělávací činnost
v rámci praktického vzdělávání při studiu na střední škole, během odborné praxe při vyšším odborném vzdělávání nebo v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.

 

Odpočet se počítá při:

  • pořízení majetkujako 110 % pořízovací ceny majetku → podmínka: využitelnost
    3 po sobě zdaňovací období, a to z více než 50 % celkové doby provozu. Tento odpočet lze použít na majetek, který byl pořízen od 1. ledna 2014.

  • žákovi či studentovive výši 200 Kč za každou hodinu uskutečněnou na pracovišti poplatníka praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti