Aktuální kurz:
  • EUR: 25.785 (22.08.2019)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Posečkání a splátkování daně

Nejste schopni řádně a včas zaplatit daň?

Můžete si požádat o rozložení úhrady tj. na postupné splácení celkového daňového závazku nebo o posečkání daně tj. náhradní doba splatnosti celkového daňového závazku. Za žádost se platí správní poplatek ve výši 400 Kč. Tato žádost musí být dostatečně odůvodněná. Rozhodnutí musí správce daně vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti.