Aktuální kurz:
  • EUR: 26.280 (07.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

Část I. - ručení:
  • snížení vkladové povinnosti zakladatelů s.r.o. z 200 000,-Kč na 1,-Kč (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Tato změna usnadní zahájení podnikání, neboť zákon již nevyžaduje, aby zakladatelé složili na zvláštní bankovní účet (případně nesplatili nepeněžitými vklady) základní kapitál ve výši 200 000,-Kč;ochrana věřitelů, oslabená předchozím odstavcem, bude naopak posílena ve smyslu zostření odpovědnosti jednatelů: byl-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka zjištěn úpadek s.r.o., insolvenční správce bude vymáhat od jednatelů prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch získaný od společnosti za období 2 let zpětně před úpadkem;
  • insolvenční soud může navíc rozhodnout, že jednatel, který vykonával funkci jednatele u úpadce, nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci člena statutárního orgánu v jakékoliv obchodní korporaci (odstraněny dosavadní výjimky umožňující další výkon funkce);
  • u nepeněžitých vkladů se již dále nepožaduje jejich ocenění znaleckým posudkem vypracovaným soudně jmenovaným znalcem; postačí posudek znalce, kterého si vyberou zakladatelé nebo jednatel.