Aktuální kurz:
  • EUR: 26.590 (05.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích (účinnost od 1. 1. 2014)

Část II – účast společníka:

1. Společník může mít nově víc podílů na společnosti. Při nabytí dalšího podílu tedy nový podíl nesplývá s podílem dosavadním, nýbrž společníku zůstanou zachovány podíly dva, což také umožňuje samostatné nakládání s nimi.

2. Vůbec poprvé připouští nová úprava, aby společník za určitých okolností sám z s.r.o. vystoupil. Těmito případy jsou:

- uložení příplatkové povinnosti: bylo-li na valné hromadě odsouhlaseno zvýšení příplatkové povinnosti, může společník, který pro to nehlasoval, společnosti písemně oznámit, že z ní vystupuje ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána;

- nesouhlas s přijatým rozhodnutím valné hromady: musí však jít o rozhodnutí zásadní povahy – buď o změnu převažující povahy podnikání společnosti, nebo o prodloužení trvání společnosti, a společník musel na valné hromadě hlasovat proti;

- neodůvodněné odepření souhlasu s převodem obchodního podílu společníka;

- nesouhlas společníka se změnou právní formy s.r.o.

3. Ruší se také dosavadní zákaz řetězení, tedy jednočlenná společnost bude moci být jediným společníkem další jednočlenné s.r.o. Ruší se též omezení, aby jedna fyzická osoba byla jediným společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným, a stejně tak je zrušena i hranice nejvyššího počtu společníků s.r.o. (dosud to bylo 50).