Aktuální kurz:
  • EUR: 24.960 (19.02.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Příplatky společníků mimo základní kapitál s.r.o. dle nové úpravy

Poskytnutím příplatku mimo základní kapitál se zvyšuje vlastní kapitál společnosti (mohou si to vyžádat např. úvěrové podmínky banky), aniž by tím docházelo k posílení postavení společníka

Poskytnutí příplatku je zvláště dle nové zákonné úpravy mnohem jednodušší než zvýšení základního kapitálu. Zákon již nepožaduje souhlas valné hromady formou notářského zápisu.