Aktuální kurz:
  • EUR: 26.650 (02.06.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Připravovaná koncepční novela zákoníku práce (plánovaná účinnost od 1. 7. 2017)

4. Zaměstnanci pracující z domova

Zaměstnavatel bude povinen hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a další náklady, které zaměstnanci při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vzniknou. Může být písemně sjednána paušální částka náhrady (např. na elektřinu spotřebovanou při práci). Nenahrazují se náklady, které by zaměstnanci vznikly i bez výkonu práce z domova (např. poplatky za internetové připojení, topení), ani náklady při mimořádné práci z domova. Náhrada (v přiměřené výši) bude osvobozena od daně a odvodů, domácí zaměstnanec se jí nemůže platně vzdát.

Zaměstnavatel bude povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci z domova nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci, tedy umožnit mu na jeho žádost se pravidelně osobně setkávat s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

Zaměstnanec, který bude při práci z domova nakládat s údaji zaměstnavatele, bude povinen takové údaje zabezpečit, aby k nim neměly přístup třetí osoby včetně osob žijících s ním ve společné domácnosti.