Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Rozšíření reverse-charge

Původně měla novinka rozšíření přenesení daňové povinnosti platit již od počátku roku 2015, díky zpožděnému projednávání se tento režim uplatní s účinností od 1. dubna 2015,

výjimku má cukrová řepa, která se bude uplatňovat od 1. září 2015.

Podmínkou je celková částka základu daně dodávaného zboží v hodnotě 100 000 Kč u zboží:

  • Kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
  • Kovy, včetně drahých kovů s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH. 
  • Mobilní telefony.
  • Integrované obvody, jako jsou mikropocesory a centrální procesové jednotky. 
  • Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.).
  • Videoherní konzole.