Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Sankce za opožděnou úhradu daně

Podle Daňového řádu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za pět let prodlení.

Pozor na kumulaci sankcí – za opožděné podání daňového přiznání a za opožděnou úhradu daňové povinnosti: Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání po stanovené lhůtě a současně uhradí i daň v opožděném termínu, musí zaplatit nejen pokutu za opožděné podání daňového přiznání, ale i úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.

Pokud daňový subjekt podá v zákonném termínu daňové přiznání, ale uhradí daň v opožděném termínu, musí zaplatit pouze úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.