Aktuální kurz:
  • EUR: 26.280 (07.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Setkání zástupců KHK Zlínského kraje sekcí HK ČR

Setkání zástupců KHK Zlínského kraje sekcí HK ČR

První setkání se uskutečnilo v Uherském Hradišti dne 7.7.2015, na pozvání předsedkyně KHK ZK Ing. Ivony Huňkové.

Setkání se zúčastnilo celkem 15 zástupců sekcí. Následovalo představení jednotlivých sekcí, činnost sekcí a aktuálně řešené problémy. Účastníci vyzvedli význam sekcí. Byla ustanovena nová krajská sekce - SEKCE ZAMĚSTNANOSTI, TRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ. Sekce jsou efektivním nástrojem, kde lze nejsnadněji prosazovat svůj názor, zobecňovat zkušenosti, ovlivňovat věci. Druhé setkání se konalo ve Zlíně dne 18.8.2015. KHK ZK má 24 zástupců v 19 sekcí. Zde se účastníci se shodli na podpoře vzniku REGIONÁLNÍ SEKCE OBCHODU, SLUŽEB A CESTOVNÍHO RUCHU. Dne 7. září rozhodlo představenstvo
o zřízení sekcí a jmenovalo předsedy.