Aktuální kurz:
  • EUR: 26.915 (29.05.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

Zaměstnavatel se může tímto způsobem vyhnout povinnosti proplácet zaměstnancům přesčasy.

Podmínkou je, že mzda nebude stanovena jednostranným výměrem, nýbrž sjednána dvoustranným smluvním aktem, který spolupodepíše i zaměstnanec. Musí zde být vyjádřeno, že se mzda sjednává již s přihlédnutím k případnému výkonu práce přesčas, a zároveň musí být uveden i rozsah práce přesčas, k níž bylo takto přihlédnuto, a to nejvýše v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok u běžných zaměstnanců (naopak u vedoucích zaměstnanců je stropem až celková hranice práce přesčas, tedy 416 hodin ročně). Při dodržení uvedených podmínek nenáleží zaměstnanci za práci přesčas ani dosažená mzda, ani příplatek, ani náhradní volno.