Aktuální kurz:
  • EUR: 26.320 (03.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Společensky účelná pracovní místa

SÚPM je pracovní místo, které buď zřizuje zaměstnavatel nové pracovní místo nebo vyhrazuje a obsazuje je uchazeči o zaměstnání.

Toto pracovní místo zřizuje uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na tohoto zaměstnance můžete získat příspěvěk od Úřadu práce, a to:

 

SÚPM vyhrazená

Délka evidence

Příspěvek

Evidovaný uchazeč

9 měsíců

12 000 Kč

Uchazeč evid. déle než 1 rok

12 měsíců

15 000 Kč

Osoba starší 50 let

5 měsíců

18 000 Kč

Osoba pečující o dítě do 10 let

5 měsíců

12 000 Kč

Osoba mladší 30 let s praxí
v oboru delší než 5 měsíců

3 měsíce

12 000 Kč

Osba mladší 30 let bez praxe

v oboru (nástup na pracovní pozici ve vystudovaném oboru)

3 měsíce

 

18 000 Kč

OZP

3 měsíce

15 000 Kč

Osoba, která pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba z okruhu společně posuzovaných osob

Bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč

Osoba, které je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejímu vstupu na volný trh práce

Lze schválit jako výjimku bez ohledu na délku evidence

15 000 Kč