Aktuální kurz:
  • EUR: 26.185 (10.08.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Zajišťovací převod práva

Zajišťovací převod práva

Nový občanský zákoník přináší do českého soukromého práva nový zajímavý prostředek zajištění pohledávek, který by měl být z pohledu věřitele v mnoha ohledech výhodnější než všechny dosavadní prostředky.

Jde o zajišťovací převod práva. Jeho podstatou je podmíněný převod jakéhokoli stávajícího majetkového práva (vlastnictví věci, pohledávky) z dlužníka na věřitele, přičemž nebude-li zajišťovaná pohledávka splněna, stane se zajišťovací převod nepodmíněným, konečným (tedy jinak řečeno: věc bez dalšího propadne věřiteli, pohledávka připadne věřiteli atd.) Na rozdíl např. od zástavního práva zde tedy odpadá nutnost úředního zpeněžení zástavy. Nastane-li však podstatný (dle důvodové zprávy již 10 %) rozdíl mezi cenou propadlé jistoty a hodnotou původní zajištěné pohledávky, musí věřitel tento rozdíl vyplatit.