Aktuální kurz:
  • EUR: 25.145 (17.01.2020)

Facebook link
EUREGNIA.cz > e-Aktuality > Článek

Zavedení institutu nespolehlivé osoby – navržená změna od roku 2017

Zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce.

Institut má zamezit snaze některých podnikatelů zařazených na seznam nespolehlivých plátců o své fiktivní očištění tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají, resp. tímto novým institutem bude možné označit i jiné osoby, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání. Nespolehlivou osobou se bude moci stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jestliže závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty.